Loading...

Category: Tournaments

Eleon members tournaments (Single & Double)

Double 2018 Participations

Sergios/Loizos Paris/Alkis (Paid/Paid) Menelaos/Oustas Marc.A/Vassos Demetris/Silvios Dakis/Paris.L Kyriacos/Fidias Luca/Eirini Filippos/Sergei Paul/Eleonora C.Ellinas/Freddy Giannis(Rambo)/Marios.P Riccardo/Veska Trillides/G.Papa (Paid/Paid) Rado/Rocco Kalos/Antonis (Paid/Paid) Doros/N.Apostolides PTL/Theoharis Nektarios/Sofoklis

Participation List

Loizos Markides, Costas Hadjiharalampous, Silvios Demetriou Demetris Demetriou, Kyriacos Kyriakides, Sergios Savvides (last), Stelios Petrides, Antwnis Antonopoulos, Lucas Filippi, (Payed) Menelaos Theodoulou Makis Lazarou Athos Eleftheriades Stavros Stavrou Antros Oustas [ … ]