Loading...

Category: Tournaments

Eleon members tournaments (Single & Double)

Ladder 2018-2019 Participation

Kyriacos Nicolaou, 2. Paris Mouradian, 3. Sergios Savvides 4. Marc Azais 25€, 5. Marios Polikarpou 25€(bank), 6. Giannos Trilledes 7. Loizos Markides, 8. Silvios Demetriou, 9. Vassos Eliades 10. Sergei, 11.Athos Eleftheriades, 12. Oustas [ … ]

Double 2018 Participations

Sergios/Loizos Paris/Alkis (Paid/Paid) Menelaos/Oustas Marc.A/Vassos Demetris/Silvios Dakis/Paris.L Kyriacos/Fidias Luca/Eirini Filippos/Sergei Paul/Eleonora C.Ellinas/Freddy Giannis(Rambo)/Marios.P Riccardo/Veska Trillides/G.Papa (Paid/Paid) Rado/Rocco Kalos/Antonis (Paid/Paid) Doros/N.Apostolides PTL/Theoharis Nektarios/Sofoklis