Loading...

Category: Double Summer 2018

Doubles tournament 2018

Double 2018 Participations

Sergios/Loizos Paris/Alkis (Paid/Paid) Menelaos/Oustas Marc.A/Vassos Demetris/Silvios Dakis/Paris.L Kyriacos/Fidias Luca/Eirini Filippos/Sergei Paul/Eleonora C.Ellinas/Freddy Giannis(Rambo)/Marios.P Riccardo/Veska Trillides/G.Papa (Paid/Paid) Rado/Rocco Kalos/Antonis (Paid/Paid) Doros/N.Apostolides PTL/Theoharis Nektarios/Sofoklis