Loading...
Ladder 2016-2017

Participations Ladder 2016-17

 1. Paris Mouradian
 2. Vassos Eliades
 3. Andros Oustas
 4. Yiannos Trillides
 5. Stavros Stavrou
 6. Silvios Demetriou
 7. Makis Lazarou
 8. Constantinos Hadjiharalampous
 9. Athos Eleftheriades
 10. Marc Lindsay(eng)
 11. Sergios Savvides
 12. Kyriacos Kyriakides
 13. Loizos Markides (99486805)
 14. Menelaos Theodoulou
 15. Sergei Yakubov
 16. Loukas Christodoulides
 17. Marc Azais
 18. Kostas Ellinas
 19. Antonis Antonopoulos
 20. Riccardo Urbano
 21. Fareed (96015037)
 22. Kyriacos Nikolaou
 23. Antros Papapetrou
 24. Marinos Theodosiou
 25. Stelios Petrides
Leave a Reply